Často pokládané otázky


Co je to Discobolos?
Discobolos je diskové pole, které lze velmi snadno připojit do počítačové sítě a tak rozšířit dostupnou diskovou kapacitu. Discobolos obsahuje disky v tzv. RAID poli, které zabezpečí ochranu dat před poruchou disku.
Discobolos je dnes nejlevnější způsob rozšíření diskové kapacity v síti. Lze jej nainstalovat bez jakéhokoliv přerušení práce klientů nebo serverů. Discobolos podporuje všechny dnes používané operační systémy (Windows, Apple, UNIX, DOS, Novell) a obsahuje plnou podporu češtiny (české názvy souborů i české konfigurační rozhraní).
Je Discobolos opravdu výhodnější než jiné možnosti rozšíření kapacity?
Jak je vidět z tabulky srovnání s jinými možnostmi rozšíření diskové kapacity, tak použití Discobolos vychází jako výrazně nejlevnější varianta. Toho je docíleno hlavně použitím masově vyráběných komponent a použitím volně šířitelného softwaru, čímž je docílena nízká cena při vysoké rychlosti, kompatibilitě a spolehlivosti.
Bude mi Discobolos fungovat v mojí síti?
Discobolos podporuje všechny používáné operační systémy - od DOSu, přes všechny verze Windows, MacOS až po veškeré varianty UNIXu (Solaris, AIX, HP-UX, Tru64 atd.) Discobolos je dnes již nasazen v širokém spektru aplikací (malé kanceláře, DTP/CAD studia, státní správa, průmyslové podniky, televize) a jeho kompatibilita je podložena reálným provozem.
Kolik mě budou stát licence? / Kolik může být k Discobolovi připojeno uživatelů?
Discobolos je postaven nad volně šířitelným softwarem, takže se za jeho používání neplatí žádné poplatky. Lze k němu napojit libovolný počet klientů (řádově až stovky - největší praktické nasazení Discobola je s 500 současně připojenými klienty) bez jakýchkoliv dalších poplatků.
Kdo mi Discobola nainstaluje?
Discobolos je schopen nainstalovat v podstatě každý se základními znalostmi práce s počítačem. Veškeré nastavení Discobola se provádí přes webovské rozhraní, které je kompletně v češtině a jeho součástí je podrobná nápověda. K dispozici je také bezplatná telefonická a emailová technická podpora, která Vám ráda pomůže, pokud narazíte na nějakou překážku.
Jak je to se zárukou?
Na Discobola poskytujeme plnou záruku na 3 roky (kromě modelů X, jichž nejsme výrobci). V případě jakékoliv poruchy může mít zákazník do 3 dnů k dispozici náhradní kus se stejnou nebo větší diskovou kapacitou - v závislosti na typu servisní smlouvy. Jsme schopni nabídnout i servis s reakční dobou do 4 hodin 24/7/365.
Jak je Discobolos rychlý?
Dle testů rychlosti (jak našich interních, tak provedeným nezávisle několika zákazníky a časopisy) je výkon Discobola v malé a střední síti (řádově desítky klientů) plně srovnatelný dokonce se servery Novell a Windows vybavenými SCSI disky. Naměřený rozdíl se pohybuje v jednotkách procent, což znamená, že subjektivně uživatel žádný rozdíl nepozoruje, zatímco rozdíl v ceně je několikanásobný.
V nezávislých testech vůči mnohem dražším konkurenčním serverům třídy NAS (Network Attached Storage) vybavenými stejně jako Discobolos IDE disky, vyšel Discobolos jako zřetelně nejrychlejší zařízení.
V námi prováděném testu Discobola s Enterprise packem dosáhl Discobolos výkonu až 270 MB/s při čtení a 90 MB/s při zápisu.
Jsou data na Discobolovi zabezpečena?
Data jsou v Discobolovi zabezpečena proti poruše disku diskovým polem RAID 10, 5, či 6.
Pro zabezpečení vůči zneužití dat neoprávněnými uživateli nebo útočníky je Discobolos chráněn hesly jednotlivých uživatelů, možností omezit přístup k vybraným složkám/souborům pouze některým uživatelům/skupinám uživatelů, začlenění do domény, či použití ACL.
Kolik může být Discobolů v síti?
Počet Discobolů v síti není ničím omezen. Discoboly lze do sítě přidávat postupně tak, jak rostou požadavky na diskovou kapacitu v síti. Data na Discobolech lze také synchronizovat, čímž dochází k zásadnímu povýšení dostupnosti a ochrany dat, např. při postižení živelnými pohromami.
Discobolos s. r. o., IČO: 269 40 485, tel.: +420 541 226 003, Podpora: 900 309 931 e-mail: info@discobolos.net