Technické informace
Discobolos je NAS - diskový server, který obsahuje pevné disky SATA, PATA popř. SCSI. Všechny pevné disky mají od výrobce garantované specifikace, při kterých vykonávají svoji činnost. Tím pádem výrobce doporučuje zařízení umístit do klimatizovaného prostoru s regulací teploty a vlhkosti prostředi. Nerespekování tohoto doporučení může v krajních případech vést až ke ztrátě záruky. U zařízení RACK a PROFI by umístění do klimatizované serverovny mělo být samozřejmostí. Discobolos jakožto diskový server vžaduje pro svoji činnost nasávání studeného vzduchu ventilátory v čele zařízení a vyfukuje teplý vzduch zadním panelem. Tzn. že nesmí být v uzavřeném prostoru bez oken, průchodu vzduchu apod.. Výrobce doporučuje 1x ročně provádět profylaxii celého zařízení (tento servisní úkon provádí naše servisní oddělení - nabídku si vyžádejte na našem obchodním oddělení). Záruka se dále nevztahuje na umístění v prašném, nebo agresivním prostředí (kyselé prostředí, ...).

Software
Operační systém CentOS Linux s jádrem řady 2.6
Souborový systém Transakční XFS (od fy SGI) s podporou kvót a ACL (Access Control Lists)
Podporovaní klienti DOS, Windows (9x, 2000, ME, XP, 2003), Apple (OS 9.x, OS X), UNIX (Solaris, IRIX, AIX, HP-UX, Tru64...)
DOS a Windows (9x ) jen na vlastní riziko - nepodporují cryptování hesel
Souborové služby Windows NT (SMB, Windows NT doména), Apple (AppleTalk), Novell (3.12 - bindery), NFS, FTP, WWW (http), rsync, ...
Síťové protokoly TCP/IP, IPX, AppleTalk, ssh, ...
Některé zajímavé funkce Synchronizace času s Internetem
Podpora migrace uživatelů z Windows NT/2000 serveru na Discobola
Podpora Windows domén
Integrované zálohování
Podporované úrovně RAID RAID 0 (stripping), RAID 1 (mirroring), RAID 5 (stripping with stripped parity), RAID 6 (stripping with 2 dimensional stripped parity), RAID 10 (stripping with mirroring), řízení jádrem OS
Další služby (volitelně) WWW/FTP/email server, databázový server (PostgreSQL, MySQL, OBDC), firewall, iSCSI, ...
Hardware
CPU a chipset CPU Intel Celeron >=3 GHz (u Discobola Mini VIA C3 >= 600 MHz)
Chipset Intel nebo VIA
Paměť 256 MB rozšiřitelná až na 4 GB
Použité disky EIDE, UltraATA 100, 7200 rpm
Síťové rozhraní 10/100 Mbit twisted pair, volitelně 10/100/1000 Mbit twisted pair
Podporované UPS APC SmartUPS, Best Power, Mustek, Tripp Lite...
Volitelné příslušenství Modem/ISDN karta pro připojení lokální sítě k Internetu
2. síťová karta pro připojení do Internetu nebo pro zvýšení rychlosti přístupu
Faxový server pro odesílání faxů z Windows
Interní zálohovací zařízení (pásková jednotka, vypalovačka...)
Externí SCSI rozhraní pro připojení zálohovacích zařízení (pásková jednotka, vypalovačka...)
Discobolos s. r. o., IČO: 269 40 485, tel.: +420 541 226 003, Podpora: 900 309 931 e-mail: info@discobolos.net