Co je to RAID?
RAID je technologie ukládání data na několik disků zaráz, čímž umožní dosáhnout větší rychlosti (RAID 0), ochrany dat vůči výpadku jednoho z disků (RAID 1) nebo obojího (RAID 5), či dokonce vůči výpadku dvou disků najednou (RAID 6). Discobolos podporuje všechny tyto metody.

RAID 0 (stripping)

Počet disků: n
Kapacita pole: n
Popis funkce: RAID 0 ukládá data po blocích na různé dísky, čímž dosahuje urychlení výkonu, ale nezabezpečuje data vůči poruše disku.
Použití: RAID 0 se používá ve velmi výkonných pracovních stanicích/serverech, kde je zabezpečena bezpečnost dat jinými prostředky (zálohování na pásku apod.)
RAID 0

RAID 1 (zrcadlení)

Počet disků: n
Kapacita pole: n/2
Popis funkce: RAID 1 ukládá stejná data na 2 disky zaráz, takže při poruše jednoho z disků jsou data k dispozici na jiném. Tato technologie ale nepřináší žádné urychlení práce s daty.
Použití: RAID 1 je velmi jednoduchý na implementaci (data se pouze kopírují), proto se používá v low-end zařízeních.
RAID 1

RAID 5 (stripping se stripovanou paritou)

Počet disků: n
Kapacita pole: n - 1
Popis funkce: RAID 5 ukládá data po blocích na různé dísky a zároveň k nim dopočítává tzv. paritu, kterou střídavě ukládá na různé disky. Tak je dosaženo jak bezpečnosti dat vůči poruše disku (chybějící data se dají z parity vypočítat) i urychlení práce s daty (paralelizací operací čtení/zápisu).
Použití: RAID 5 se používá všude tam, kde je potřeba docílit ochrany dat a vysokého výkonu. Výhodou je, že čím je v poli větší počet disků, tím roste efektivita ukládání dat.
RAID 5

RAID 6 (dvourozměrná parita)

Počet disků: n
Kapacita pole: n - 2
Popis funkce: RAID 6 ukládá na disky tzv. dvourozměrnou paritu, která umožňuje obnovit data i v případě výpadku libovolných dvou disků, což doposud žádné jiné řešení nepodporovalo. Nevýhodou tohoto řešení je velká náročnost na výpočetní sílu procesoru v případě výpadku disku.
Použití: RAID 6 se používá v prostředích kladoucích extrémní důraz na bezpečnost a dostupnost dat (banky, výrobní závody apod.).
RAID 6

Discobolos s. r. o., IČO: 269 40 485, tel.: +420 541 226 003, Podpora: 900 309 931 e-mail: info@discobolos.net