Synchronizace Discobolů
Tato služba je zásadním povýšením ochrany dat před poruchou, závadou, či živelnou pohromou. Umístěním Discobolů v různých budovách a jejich nevodivé propojení (např. optickým kabelem) zaručuje také ochranu před ztrátou dat zničených zásahem blesku a průrazem do IT sítě.

Lze ji optimalizovat jak na extrémně rychlou synchronizaci (v rámci lokální sítě - typicky 100 nebo 1000 Mbit/s) tak na extrémně efektivní synchronizaci (typicky synchronizace přes Internet). Tyto módy se liší tím, zda se má provádět komprese přenášených dat a zda se mají v případě detekce změny, přenášet soubory celé nebo zda přenést pouze změněný 4 kB blok.

Kromě toho lze omezit i maximální zabranou šířku pásma, čímž se dá zamezit zahlcení příslušné linky. Plánování synchronizací je plně flexibilní - umožňuje provádět synchronizaci v zadaný čas (třeba v neděli o půlnoci) nebo v zadaném intervalu (třeba každých 10 minut). Synchronizace pracuje na úrovni adresářové struktury, což umožňuje nastavit, aby se kritická data synchronizovaly co nejčastěji a méně důležitá data (např. starší zálohy) třeba jen jednou denně.

Synchronizaci lze provádět v rámci dvou nebo více Discobolů nebo lze nastavit synchronizaci Discobola a Windows počítače.
Discobolos s. r. o., IČO: 269 40 485, tel.: +420 541 226 003, Podpora: 900 309 931 e-mail: info@discobolos.net