Tel.: +420 541 225 091
Tel.: +420 541 226 293
Fax: +420 541 228 298
e-mail: info@discobolos.net
Podpora: 900 309 931Dodací podmínky
Dodací lhůty
Standardní dodací doba pro Discoboly (mimo model XE a DirectConnect) je 3 týdny od faxové nebo emailové objednávky. Ve většině případů jsou Discoboly expedovány do 2 týdnů. Discoboly XE a DirectConnect mají maximání dodací dobu 4 týdny.

Dodávka modelů Discobolos Profi, Expert a Rack
Tyto modely jsou dodávány včetně oborného zaškolení obsluhy v našem středisku. Všechny podrobnosti najdete zde.

Dodávka modelů Discobolos Mini, XE a DirectConnect
Tyto modely jsou zasílány spediční firmou a instaluje si je přímpo zákazník. Pokud má zákazník zájem, lze si přiobjednat i službu dodávky instalace a zaškolení obsluhy odborným technikem.Záruční podmínky
Discobolos Mini, Profi, Expert a Rack
Záruční doba na celé zařízení je 2 roky.

Porušení záruky
Výrobce ručí za správnou funkci zařízení, pokud do něj nebylo zasahováno neautorizovaným způsobem a bylo používáno v souladu s návodem. Tím se rozumí, že zásahy jsou pouze prostřednictvím standardních postupů, nebo postupů s omezenou zárukou dále popsanými.

Standardní postupy v souladu s návodem
 • Administrace systému přes webovské rozhraní nebo dotykový displej.
 • Přístup ke službě pomocí standardních souborových a jiných služeb, jako sdílení Windows, Apple, UNIX, emailový a webovský server apod..
 • Výměna média v zálohovacím zařízení.
 • Výměna vadného disku/modulu zdroje v provedení hot swap.

Postupy s omezenou zárukou
 • V případě, že zákazník chce na systém instalovat svůj software, resp. chce si systém administrovat z terminálu, lze mu poskytnout plný - "root" - přístup k systému.
 • Záruka pak bude omezena pouze na hardware.
 • Podpora na webovské rozhraní a systém bude nadále poskytována, ale pouze přes placenou linku technické podpory - tedy ne přes email/ICQ.

Typické příklady, kdy je záruka porušena
 • Připojení klávesnice a monitoru a zásah do operačního systému nebo BIOSu bez asistence odborné obsluhy.
 • Zásah do HW.
 • Zneužití webovského rozhraní - většinou způsobeno tím, že administrátor jej nezahesluje a pak dojde k jeho zneužití neoprávněnou osobou.


Reklamační podmínky
Místo reklamace
Reklamace je uplatňována vždy v provozovně výrobce (Brno), nebo u jeho autorizovaných servisů. Aktuální seznam servisních míst je k dispozici na vyžádání. V případě požadavku na zásah servisního technika v lokalitě zákazníka je povinen zákazník hradit cestovní náklady dle aktuálního cenníku.

Reklamační doba
Standardní reakční doba na nahlášení reklamace je 2 pracovní dny. Doba opravy je maximáně 30 dnů. Záruka se prodlužuje o dobu opravy. Lze si přiobjednat nadstandardní servisní podmínky s dobou opravy až 8 hodin.

Reklamační postup
Reklamaci je nutno nahlásit emailem na adresu support@discobolos.net, nebo na placenou linku technické podpory 900 309 931Garance kompatibility
Omezení garance
Garance kompatibility se týká zařízení Discobolos Mini, Profi, Expert, Rack a Archív. Okamžikem předání Discobola zákazník přejímá veškerou odpovědnost za možné vzniklé problémy způsobené nekompatibilním SW. Pokud má zákazník pochybnosti o kompatibilitě používaného SW, lze domluvit testovací zápujčku Discobola na kontaktním emailu info@discobolos.net.

Garantované služby
Výrobce garantuje správnou funkci poskytovaných standardních souborových služeb pod těmito prostředími:
 • Windows 98SE omezeně, ME, NT 4.0, 2000, XP - garance platí pro "čistě nainstalované" systémy - tzn. se standardními volbami při instalaci, bez jakéhokoliv dalšího SW a případných Service Packů
 • Doména AD 2003 - je podporovaná jen s instalací na místě za příplatek, který se liší dle instalace a vzdálenosti
 • Mac OS 9, Mac OS X
 • UNIX systémy využívající standardní služby NFS
Dále výrobce garantuje funkčnost webovského rozhraní, integraci do Windows NT domény (částěčně i do Windows Active directory bez podpory tzv. Domain local groups a user) a případných dalších služeb (email/WWW server apod.) v obsahu popisovaném v návodě.

Negarantované prostředí
Příklady některých negarantovaných prostředí
 • DOS, Windows 3.1 - Discobolos za použítí příslušného klienta sítě může fungovat, ale DOS programy mají většinou problémy se zamykáním souborů
 • Windows 95 a Windows 98SR1-R2 - standardně posílá přes sít nezakryptovaná hesla a tyto jsou Discobolos z bezpečnostního důvodu zakázána
 • Umístěním diskového pole mimo garantované prostředí tj. diskové pole by mělo být provozováno do teploty 21 st. myšleno v místnosti. Musí být umístěno tam kde je dobrá cirkulace vzduchu a stabilní vlhkost. Pokud tyto podmínky jsou nesplněné pak je nutné zařízení umístit do klimat. prostředí.Upozornění
Discobolos je zařízení s podstatně vyšší ochranou dat, než standardní výpočetní technika a servery. Podle úrovně bezpečosti to jsou:
 1. RAID 1,5
 2. RAID 1,5 s hot-spare disky
 3. RAID 6
 4. Synchronizace dvou a více systémů
 5. Automatická archivace na off-line a off-site média (CD/DVD/pásky)

I při největší snaze výrobce přesto nelze principiálně zcela vyloučit riziko ztráty dat ať už náhlým selháním všech použitých HW-komponent, neodborným zásahem obsluhy či uživatele, doposud nezjitěnými chybami v SW, či živelnou pohromou. Proto nemůže výrobce ani dodavatel ručit za vlastní data a jejich hodnotu.
Discobolos s. r. o., IČO: 269 40 485, tel.: +420 541 226 003, Podpora: 900 309 931 e-mail: info@discobolos.net