Tel.: +420 541 225 091
Tel.: +420 541 226 293
Fax: +420 541 228 298
e-mail: info@discobolos.net
Podpora: 900 309 931Dealerské podmínky
Partnerem se může stát libovolná firma z oboru IT. Přístup do partnerského ceníku je sdělen na vyžádání, pro závaznou objednávku je pak vyžadován živnostenský list s označeným oborem činnosti.

Dealerské kategorie
Dealerské kategorie se rozlišují podle počtu prodaných kusů Discobola za aktualní rok od okamžiku aktuální objednávky bez ohledu na model. Přechodným obdobím lze považovat období 12/1 tj. do konce ledna.
  • D1 - 1. kus
  • D2 - 2. - 4. kus
  • D3 - 5. kus a více

Propagace
Partner se okamžikem odběru 1. kusu zavazuje propagovat ve svých materiálech (hlavně webovské stránky, ceníky apod.) disková pole Discobolos/Thecus. Podklady pro tuto propagaci může získat na vyžádání emailem.

Podpora při servisu
Partner se zavazuje poskytovat svoji podporu při servisu Discobola/Thecuse. Například při řešení servisního zásahu zajistit dle pokynů servisního technika připojení Discobola k Internetu a případnou konfiguraci firewallu, či základní servis hardware (výměna vadného disku, ventilátoru apod.).
Discobolos s. r. o., IČO: 269 40 485, tel.: +420 541 226 003, Podpora: 900 309 931 e-mail: info@discobolos.net